خانه خلاق و نوآوری کرامت

توسعه ایده های نوآورانه اجتماعی

لطفا برای ارسال طرح از فرم زیر استفاده نمایید. در نظر داشته باشید، صرفا فایل PDF طرح خود را ارسال کنید.
—————————-
لطفا صرفا فایل Pitch Deck طرح خود را ارسال کنید، درصورتی که نمی دانید چگونه این فایل را آماده کنید، فایل های موجود در اینجا را مشاهده نمایید.