خانه خلاق و نوآوری کرامت

توسعه ایده های نوآورانه اجتماعی

blank image

تئوری تغییر

تئوری تغییر[1]، فرآیند شکل­گیری تاثیر اجتماعی مورد نظر در طی یک مداخله یا سرمایه­گذاری توسط سازمان را نشان می­دهد. در...

blank image

نوآوری اجتماعی چیست؟

آنتادزه و وستلی (2010)، نوآوری اجتماعی را به این شکل تعریف می­ کنند: “فرآیندی پیچیده از محصولات، فرآیندها و یا...